Jak skutecznie przekazywać wiedzę?

 „Żyjemy obrazami i rozumiemy świat w obrazach”
 Hans Belting

Na pewno nie raz w swojej karierze zawodowej zadawałaś sobie pytanie: jak skutecznie przekazywać wiedzę? Jak uczyć, żeby nauczyć? Co zrobić, aby moi uczniowie, kursanci, uczestnicy szkoleń, czy kursów online ZAPAMIĘTALI, to co chcę im przekazać? I to naturalne, że chcesz swoją pracę wykonywać dobrze i chcesz, aby mieli zadowalające efekty.

Każdy nauczyciel wie, że nie wystarczy posiadać wiedzę, trzeba jeszcze umieć ją przekazać. Każdy z nas na pewno w swoim życiu poznał choć jednego nauczyciela, który posiadał ogromną wiedzę, ale nie potrafił tej wiedzy przekazać. Sztuka prezentowania wiedzy nie jest łatwa, ale równie istotna jak jej posiadanie. W XXI wieku w „kulturze nadmiaru”[3], w której żyjemy, sztuka prezentowania informacji w ciekawy i innowacyjny sposób jest  wręcz wpisana w zawód współczesnego nauczyciela.

Jak to zrobić? Jak ciekawie prezentować wiedzę? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w tym artykule. Przedstawię Ci mało znaną, ale skuteczną metodę przekazywania wiedzy. Ta metoda to infografika (ja nazywam ją informacyjną grafiką edukacyjną). Jednak zanim dowiesz się czym ona jest, opowiem Ci o tym jak zapamiętujemy informacje, aby udowodnić, że stosowanie wizualizacji i prezentowanie wiedzy w formie zwizualizowanej ma bardzo wiele korzyści, zwłaszcza w edukacji.

Infografika - jak wizualizować wiedzę? [KURS ONLINE]

Naucz się ciekawie prezentować informacje i wykorzystaj w edukacji moc obrazu!

Dostarczaj wzrokowe detale aby uczestnicy Twoich zajęć zapamiętywali informacje na stałe!


Jak zapamiętujemy informacje w zależności od ich przeznaczenia?Niezależnie od tego czy jesteś nauczycielem, który pracuje w szkole, szkoleniowcem, lektorem, korepetytorem, czy twórcą kursów online to musisz wiedzieć, że sposób przekazywania wiedzy ma duży wpływ na to, jak jest ona przyswajana przez odbiorcę. Tradycyjne metody nauczania były doskonalone przez wieki i powstały już w czasach antycznych, jednak dziś z uwagi na postęp cywilizacyjny i wyniki badań, (które przytoczę później), konieczne jest ich zastąpienie nowoczesnymi metodami. 

Czesław Kupusiewicz w „Podstawach Dydaktyki” wyróżnia metody oparte na: słowie, obserwacji, pomiarze oraz działalności praktycznej. Warto wiedzieć, że efektywność przekazu jest zależna od stosowanej metody i formy przyswajania treści przez odbiorcę.

Kluczem do efektywnego przekazywania wiedzy jest zrozumienie procesu przyswajania i przetwarzania informacji przez nasz mózg.  Badania prowadzone przez Politechnikę Poznańską dowodzą, że zapamiętujemy:
10 % tego, co czytaliśmy
20 % tego, co słyszeliśmy
30 % tego, co widzieliśmy
50% tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy
70% tego, co mówiliśmy w czasie rozmowy
90% tego, co mówiliśmy o tym, co robimy.

 

 

Zapamiętywanie zależne jest również od naszych preferencji przyswajania informacji. W związku z tym powstał podział na słuchowców, kinestetyków, wzrokowców. Odbieramy informacje za pomocą pięciu zmysłów, dlatego przekaz kierowany do ucznia, kursanta czy uczestnika szkoleń powinien być multisensoryczny tzn. taki, który angażuje jak najwięcej zmysłów. Dzięki temu odbiorca jest w stanie zapamiętać więcej.

Te same badania dowodzą, że w zależności od zaangażowanego zmysłu inaczej odbieramy informacje i ją przetwarzamy. Zależności obrazuje poniższa grafika:

 

Zapamiętujemy: 83% za pośrednictwem wzroku
11% za pośrednictwem słuchu
3,5 % za pośrednictwem węchu
1,5 % za pośrednictwem dotyku
1 % za pośrednictwem smaku.

 

Z powyższego wynika również, że bardzo dużo informacji zapamiętujemy za pomocą wzroku. Warto ten fakt wykorzystać i projektując zajęcia, szkolenia, warsztaty czy kursy wzbogacić informacje słowne o wizualizację, a tym samym dając szansę uczestnikom na szybsze i łatwiejsze zapamiętywanie tego, co chcemy im przekazać.

Na przyswojenie informacji przedstawionej w formie wizualnej potrzebujemy zaledwie kilku sekund, przetworzenie tekstu zawierającego się od 200 do 250 słów zajmuje aż 60 sekund [1].Jak mózg przyswaja i przetwarza informacje?Warunki biologiczne naszego mózgu wskazują, że około 50% jego obszarów bezpośrednio jest powiązanych ze wzrokiem i działa za jego pośrednictwem. Jak twierdzą naukowcy z Cambridge „połowa ludzkiego mózgu jest poświęcona bezpośrednio lub pośrednio wizji, zrozumienie procesu widzenia dostarcza wskazówek do zrozumienia podstawowych operacji w mózgu”. Dzięki temu mózg jest w stanie rozróżnić dwa rożne obiekty, gdy jeden przysłania drugi i przyporządkować go do dwóch różnych klas.  Skupiska komórek w różnych częściach mózgu współdziałają w przetwarzaniu różnych składników informacji wizualnej, takich jak orientacja pionowa lub pozioma, kolor, rozmiar, kształt, ruch i rozróżnienie zachodzących na siebie obiektów [4].

Sieć komórek mózgowych bogatych w neurony i włókna neuronowe, odpowiedzialnych za widzenie jest imponująco rozbudowana. Sama siatkówka składa się z 150 milionów komórek i jest „przedłużeniem mózgu”. Dzięki tym komórkom informacje w formie wizualnej wędrują do kory mózgowej. Tam informacje są przetwarzane i kierowane do innych obszarów mózgu. Neurony odpowiedzialne za wzrok zajmują dużą część masy mózgu, bo aż 30% wszystkich szarych komórek w stosunku do 8% odpowiedzialnych za dotyk i 3% odpowiedzialnych za słuch [5].

Z podanych wyżej danych jasno wynika, że nasz mózg bardziej preferuje informacje wizualne niż tekst. To z kolei jest zależne od formy w jakiej informacja jest podana. Aby przeczytać tekst mózg najpierw musi przekodować go na symbole czy obrazy i potem zakodować je jako informacje przetworzone. Większa szybkość z jaką przetwarzamy obrazy wynika z tego, że tekst jest przyswajany linearnie, w przeciwieństwie do obrazu, który przyswajamy jednocześnie, automatycznie. Litery będące składowymi zdań, a zdania składowymi akapitów muszą zostać odszukane w naszej pamięci jako symbole i kształty. To powoduje dłuższy proces odkodowywania informacji i ich przetwarzania. Jak skutecznie
przekazywać wiedzę?Odpowiedź na pytanie zadane w tytule jest prosta! Wizualizuj wiedzę i stosuj informacje wizualne!


Dostarczaj uczniom/uczetnikom szkoleń/ studentom/ kursantom/ wzrokowe detale,
aby zapamiętywali przekazywane informacje na stałe!

Używając na zajęciach, kursach, szkoleniach, prezentacjach multimedialnych informacji w postaci zwizualizowanej, korzystając z obrazów, kształtów, symboli i zdjęć, dla zobrazowania tego, o czym mówisz, dzięki temu ułatwiasz odbiorcom ich przyswojenie i zapamiętanie.

Wizualizacja wiedzy pozwoli Ci skutecznie przekazywać ją innym. Chcesz wiedzieć jak wizualizować informacje za pomocą infografik? Stworzyłam kurs w którym nauczysz się tworzyć infografiki i przekazywać za ich pomocą wiedzę. Dzięki niemu Twoje zajęcia, szkolenia, kursy wyróżnią się na rynku, a uczniowie/studenci czy kursanci nigdy o nich nie zapomną. 

 

Literatura:

  1. Andrychowicz-Trojanowska A., Uwaga wzrokowa ucznia szybko czytającego, „Lingwistyka stosowana”, red. A. Bonek, Warszawa 2016, tom 20, 5/2016, s. 1-17.
  2. Cempel Cz., Naukowe i innowacyjne rozwiązywanie problemów: Nowoczesne Zagadnienia Metodologii I Filozofii Badańhttp://repozytorium.put.poznan.pl/Content/8907/Nowoczesne%20Zagadnienia%20Metodologii%20i%20Filozofii%20Badan.htm, dostęp: 21.05.2018.
  3. Szlendak T.., Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru” Podsumowanie i wnioski z obrad III Elbląskiego Forum Kulturoznawczego, http://www.bibliotekaelblaska.pl/tl_files/biblioteka/dane/kultura_nadmiaru_web.pdf, dostęp: 21.05.2018.
  4. Smiciklas M., Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie, Gliwice 2012, s. 18.
  5. Witryna MIT, MIT Reaserch – Brain Proccesing of Visual Information, http:bit.ly/smIcH0.
  6. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Warszawa 2003.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do tych książek:

Kinga Szczęśliwa

Hej! Cieszę się, że przeglądając internet trafiłaś na mój blog. Mam nadzieję, że powyższy artykuł był dla Ciebie przydatny. Masz pytania? Proszę zadaj je w komentarzu. Będzie mi miło, jeśli zostawisz po sobie jakiś ślad, podzielisz się opinią, uwagą, spostrzeżeniami lub swoim doświadczeniem.

Dodaj komentarz