Polityka Prywatności i Plików Cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach serwisu działającego pod adresem: [https://kingaszczesliwa.pl/]

[https://uczemedialnie.pl/].

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Kinga Szczęsliwa, dane kontaktowe: numer telefonu 889 252 463, adres e-mail: kontakt@kingaszczesliwa.pl, w związku z realizowaną przez Kingę Szczęśliwą działalnością o zastrzeżonej nazwie: “Uczę medialnie” i “Kinga Szczęśliwa”.


Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@kingaszczesliwa.pl.

Definicje

W niniejszej polityce prywatności, przyjmuje się znaczenie następujących  pojęć:

 1. Administrator – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój Startup” za pośrednictwem Kinga Szczęśliwa.

 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://kingaszczesliwa.pl/https://uczemedialnie.pl/

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.


Dane osobowe

  1. Czytanie i przeglądanie stron dostępnych pod adresem www.kingaszczesliwa.pl i www.uczemedialnie.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w polityce prywatności, znajdującej się na tej stronie.

    1. Autor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: autor strony nigdy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych.

    2.  

    3. Każdego subskrybenta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, znajdująca się pod tym adresem: https://kingaszczesliwa.pl/polityka-prywatnosci-plikow-cookies/

    4. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter tj. formularz odbioru materiałów elektronicznych, multimedialnych, lub formularz odbioru dostępu do stron zahasłowanych dla subskrybentów, formularz odbioru e-booka i inne, które będą związane z działalnością w obrębie serwisu. A ponadto w formularzach dotyczących złożenia zamówienia w sklepie. 

    5. Zapis na newsletter wymaga podania imienia oraz adresu e-mail w formularzu zapisania się na newsletter. Dane te (imię oraz adres e-mail) nie są udostępniane ani sprzedawane podmiotom trzecim.

    6.  

    7. Użytkownik może się w każdej chwili wypisać z listy newslettera. W tym celu należy wysłać e-mail na adres „kontakt@kingaszczesliwa.pl” z prośbą o anulowanie subskrypcji mailowej. E-mail należy wysłać z adresu, który został na tę subskrypcję zapisany. Można również nacisnąć w link anulacji subskrypcji, umieszczony w stopce każdej wiadomości mailowej od Administratorki strony prywatnej i strony Uczę medialnie.

    8. Autorka zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

    9. Jako subskrybent zgadzasz się otrzymywać  wiadomości maksymalnie kilka razy w miesiącu (nie licząc wiadomości początkowych weryfikujących adres e-mail i potwierdzających zapis na newsletter) związanych z artykułami opublikowanymi na blogu i zaproszeniami na bezpłatne szkolenia online.

    10. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest tylko i wyłącznie Administrator.

    11. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera lub materiałów elektronicznych.

    12.  

    13. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie.

    14. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

    15. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

    16. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

     • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

     • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

     • prawo do przenoszenia danych,

     • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

     •  

    17. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Litwy poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Litwie. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego Mailer Lite, którego dostawcą jest podmiot litewski. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

    18. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

    19. OVH Sp. z o.o., Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, REGON: 933029040, NIP: 899-25-20-556 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

    20. MailerLite, Paupio 46, Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2, powinnam powiadomić Cię o Twoich prawach. 
Uprzejmie proszę zapoznaj się z nimi. Korzystając z przygotowanych przeze mnie materiałów do pobrania, zapisów na bezpłatne szkolenia online, czy zapisu na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania informacji o organizowanych webinarach, otrzymywania bezpłatnych blogowych materiałów do pobrania i innych informacji związanych z rozwojem bloga, jak również potwierdzasz, że zapoznałaś się z Polityką Prywatności i Plików Cookies zamieszczoną na tej stronie. 

 

Ważne informacje:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest  Kinga Szczęśliwa.

 • Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, nowych odcinków podkastu, szkoleń online czy materiałów do pobrania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter. Jeśli ich nie podasz, nie będę mogła wysyłać do Ciebie wiadomości, ani innych materiałów blogowych.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi dystrybucji newslettera.

 • Twoje dane nie będą/będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield [sprawdź to tutaj: www.privacyshield.gov/participant_search.]

 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

 • Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

 • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. 

 • Twoje dane będą przechowywane przez okres dystrybucji danej kampanii przeze mnie prowadzonej.

 • Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przeze mnie narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies

 • Czym jest plik Cookie/Ciasteczka? 

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. https://graficznysamouczek.pl/. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

 

 • Kto jest administratorem państwa danych?

 1. Administratorem Twoich danych ososbowych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój Startup” za pośrednictwem wydzielonego przedsiębiorstwa Uczę medialnie”, prowadzonego przez Kingę Szczęśliwą, kontakt@kingaszczesliwa.pl.

 2.  

 • Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp:


  1) Techniczne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, występują na większości stron internetowych, umożliwiają

  a) „Zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień, np. czy zapoznali się z polityką cookies
  b) Personalizację interfejsu Użytkownika, np. języka strony, tego czy strona powinna być wyświetlona w formie przystępnej dla komputera/telefonu komórkowego. W przypadku sklepów internetowych cookies techniczne pozwalają na zapamiętaniu zawartości „koszyka” lub automatycznego logowania się do konta przez użytkownika. Można je czyścić za pomocą przeglądarki internetowej, której używa użytkownik przeglądający stronę.

  2) Analityczne – w celu polepszenia świadczonych usług i działania strony internetowej, poprzez
  a) Pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki np. na podstawie dokonywanych czynności na stronie, lokacji z której dokonywane jest wejście na stronę, urządzenia wykorzystywanego do odwiedzania strony
  b)Zbieranie informacji o ilości wejść na stronę
  c)Zbieranie informacji dotyczących miejsca z którego najczęściej wchodzą na stronę użytkownicy
  d)Zbieranie informacji na jakie części stron najczęściej korzysta użytkownik
  e)Zbieranie informacji jak długo użytkownicy korzystają ze stron

  3) Marketingowe – Polegają na korzystaniu z serwerów reklamowych innych firm bądź wysyłaniu pozyskanych danych do innych serwisów w celu profilowania użytkowników strony w celu określenia grupy docelowej osób korzystających ze strony i na tej podstawie wyświetlaniu tej grupie reklam właściciela strony internetowej. 

 • W celach marketingowych (promowania i reklamowania strony) korzystamy z usług firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (tj z usługi. Facebook Piksel w celu profilowania w zakresie wyświetlanych reklam na tym portalu). Usługa polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: Facebook Piksel: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616/.

 • W celach analitycznych korzystamy z Google Analitycs. Ułsuga polega na monitorowaniu statystyk dotyczących osób odwiedzających stronę i zbieraniu danych związanych z odsłonami poszczególnych podstron serwisu.

 
 • Działania związane z plikami cookies:

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). 
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednak w takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
5. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator strony, tj. Kinga Szczęśliwa. 
8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
9. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
10. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne tj. techniczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „maretingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
12. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
14. Więcej informacji na temat technicznych plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Jednocześnie informujemy,  że dane które uzyskują inne podmioty są anonimowe i nie pozwalają na  identyfikacje danych użytkownika.

 

 • Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej.
Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.

 

 • Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:
techniczne;
– dane statystyczne i analityczne (Google Analitycs;
– marketingowe (Facebook Ireland Limited).

Korzystając ze stron serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez cookies, tj. technicznych, marketingowych oraz analitycznych stosowanych w serwisie https://kingaszczesliwa.pl/.

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

 

 • Sposób wycofania zgody 

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/#topic=7438008

 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows

 • Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 • Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem:(https://kingaszczesliwa.pl/polityka-prywatnosci-plikow-cookies/)

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne technologie użyte do przetwarzania danych

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia przyszłych działań marketingowych i remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – wykorzystywany jako technologia plików „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez GraficznySamouczek.pl źródeł ruchu i sposobu odwiedzania strony.

Serwer

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych

Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2, powinnam powiadomić Cię o Twoich prawach. 
Uprzejmie proszę zapoznaj się z nimi. Korzystając z przygotowanych przeze mnie materiałów do pobrania, zapisów na bezpłatne szkolenia online, czy zapisu na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania informacji o organizowanych webinarach, otrzymywania bezpłatnych blogowych materiałów do pobrania i innych informacji związanych z rozwojem bloga, jak również potwierdzasz, że zapoznałaś się z Polityką Prywatności i Plików Cookies zamieszczoną na tej stronie. 

Ważne informacje:

 

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Kinga Szczęśliwa, administratorem, a zarazem właścicielką i autorką tej strony.
 • Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, nowych odcinków podkastu, szkoleń online czy materiałów do pobrania zamieszczonych na Platformie Dydaktyki Medialnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.
  Jeśli ich nie podasz, nie będę mogła wysyłać do Ciebie wiadomości, ani innych materiałów dostępnych dla subskrybentów serwisów, które prowadzę.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi dystrybucji newslettera.
 • Twoje dane nie będą/będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield [sprawdź to tutaj: www.privacyshield.gov/participant_search.]
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 • Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 
 • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 • Twoje dane będą przechowywane przez okres dystrybucji danej kampanii przeze mnie prowadzonej.
 • Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przeze mnie narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Prawa autorskie związane z treściami publikowanymi w portalach

Administrator nie wyraża zgody na publikowanie, kopiowanie ani upowszechnianie publikowanych na stronach (kingaszczesliwa.pl, uczemedialnie.pl) informacji, artykułów, notek i innych treści w formie video lub audio.

Prawa autorskie do produktów elektronicznych oferowanych za zapis należą wyłącznie do autorki. Niedozwolone jest wykorzystywanie artykułów publikowanych w serwisie, produktów elektronicznych czy materiałów dydaktycznych w inny sposób niż informacyjny, publikowanie w całości lub we fragmentach, lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie bez uzyskania pisemnej zgody potwierdzającej możliwość użycia zawartych w serwisie informacji.

Podstawa prawna: Na podstawie Ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4 lutego 1994 r., Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz.83 z późniejszymi zmianami. Ostatnia nowelizacja: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Prawa autorskie do zawartości kursów, materiałów promocyjnych, produktów elektronicznych, materiałów bezpłatnych oferowanych w newsletterze należą do Kingi Szczęśliwej. Każde użycie, zacytowanie, wymaga zarówno pisemnej zgody, jak również oznaczenia autorstwa. 

Polityka prywatności opublikowana z dniem 5.05.2018. Aktualizacja z dniem 4.01.2023.